Kategorier
OVK

OVK

Vecka 11 (11 mars) inleder företaget Cape Control AB obligatorisk ventilationskontroll i hela fastigheten. Arbetet innefattar fram för allt rengöring av imkanaler, frånluftsdon, frånluftskanaler och fläktar. Samtliga boende berörs och kommer i god tid att bli informerade när åtgärder sker i respektive lägenhet.Cape Control AB kommer behöva tillträde till samtliga lägenheter vid två tillfällen.

Vi vill redan nu flagga för översikt av ventilationen i köket. Under tidigare genomgång noterades att några lägenheter hade en ventilationen i sitt kök som var ändrad/ombyggd på ett icke godkänt sätt. Detta medför att sotare inte kommer åt att rengöra ventilationskanalen. De boende i dessa lägenheter är tvungna att riva till- eller ombyggnad som blockerar ventilationskanalen. Om du har annan fläktanordning än kolfilterfläkt – så måste denna demonteras. Berörda boende kommer att kontaktas inom kort.
Återställande av köket måste vara klart innan ventilationskontrollen startar den 11 mars.

Ventilationskanalen får inte blockeras eller byggas igen. Det är heller inte tillåtet med annan typ av spisfläkt än kolfilterfläkt. Det är alltså inte tillåtet med fläkt kopplad till ventilations-kanalen. Att direktansluta fläkten kan skapa matosproblem hos din granne, samt att brandgaser kan spridas om det skulle börja brinna.

Om du har frågor ber vi att du hör av dig till info@brfdoktorn eller vår telefonsvarare 08-646 94 40.