Kategorier
Valberedningen

KANDIDATER TILL STYRELSEN SÖKES!

Nu söker valberedningen nya kandidater till styrelsen – och kanske är det DIN TUR ATT VARA MED? Har du kunskap inom teknik, IT, bygg, juridik, administration eller ekonomi är det en bra tillgång, men det absolut viktigaste är vilja och engagemanget! (Man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande :).

Du som äger din lägenhet ÄR MED I EN ekonomisk FÖRENING.  En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas (alltså delägarnas) engagemang för att fungera..

Ju större engagemang vi visar i föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen, trivseln och förutsättningarna för en välmående förening.

Bostadsrättsföreningen Doktorns styrelse består av medlemmar i föreningen och väljs varje är vid årsstämman, som i år är den 15 maj.
Styrelsens uppdrag är att förvaltningen utförs på bästa sätt och att gällande lagar följs, styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte kräver beslut i årsstämman, enligt lagar eller stadgar.

Arbetet är arvoderat efter det basbelopp som fastlås på stämman. Styrelsen arbetar med löpande frågor, överlåtelser, uthyrning av lokaler, hemsidan, med mera.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, vill du diskutera vidare eller känner du någon som du vill föreslå? Hör av dig till valberedningen, maila till valberedningen@brfdoktorn.se eller lägg ditt förslag i ett förslutet kuvert, märkt ”valberedningen”, i brevlådan på Doktor Widerströms Gata 50.

Det behövs också nya krafter i valberedningen – välkommen att nominera dig själv eller någon annan som du tror kan passa där.

Senast den 10 april behöver vi ha din intresseanmälan eller nominering.

Självklart får den som är ny i styrelsearbetet all den uppbackning och hjälp som behövs för att komma igång.

Med vänliga hälsningar
Brf Doktorns valberedning