Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman skall vara inlämnade senast den 1 februari via mail till info@brfdoktorn.se eller via brev till föreningensbrevlåda på Doktor Widerströms gata 50 D. Detta styra av stadgarna för bostadsrättsföreningen.

En motionsmall finns på denna länk.