Kategorier

Introduktion

Välkommen som medlem i vår bostadsrättsförening!

Som alla föreningar så blir föreningen vad vi medlemmar själva gör den till. Vi beslutar tillsammans hur vi ska sköta och förvalta våra hus. Vi har ett avtal med Riksbyggen, som på vårt uppdrag sköter ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheten.

Föreningen har årsstämma, en gång per år. Där utses styrelsen och där fattas beslut om de förslag, motioner, som medlemmarna lämnat in under året. Vår förening består av 201 lägenheter och omfattar kvarteret Solfjädern 1 (jämna nummer 2- 50), som ligger längst med Doktor Widerströms gata i Fruängen.

Vad är en bostadsrätt?

När du bor i en bostadsrätt är du medlem i en ekonomisk förening, det vill säga en bostadsrättsförening. Det är föreningen som äger fastigheten.

  • Du är bostadsrättshavare och har nyttjanderätt till din lägenhet
  • Det är du som ansvarar för att hålla de inre delarna av din lägenhet i gott skick
  • Du kan sälja din bostadsrätt när du vill och till det pris du kan få ut för den
  • Alla bostadsrättsföreningens medlemmar har gemensamt ansvar för föreningen och fastigheten
  • Vid föreningens årliga stämma beslutar medlemmarna om gemensamma frågor och väljer en styrelse som ansvarar för att det löpande arbetet i föreningen sköts