Kategorier
Energiprojekt

Uppdate, Energisparprojekt

Projektet är i full gång och vi kan redan nu se positva följder. En tydlig följ vi kan se redan nu är  förändring av vår returtemperatur. Returtemperatur är den temperatur på fjärrvärmevattnet som skickas från fastigheten efter att ha passerat värmeväxlaren. Alltså det vatten vi skickar tillbaka till Forum. Målet är att ha en så […]

Kategorier
Värmetävling

VÄRMETÄVLING

Vi är glada att meddela att vår förening är anmäld till Fortums årliga värmetävling, och vi siktar på första plats. Värmetävlingen är en tävling för Stockholms alla bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme. Lägst energianvändning vinner! Tävlingen pågår mellan 1 januari – 31 mars 2013. Resultatet jämförs med motsvarande period 2012. Den förening som gör den största […]

Kategorier
Energiprojekt

ENERGISPARPROJEKT

I veckan delas lappar ut till samtliga lägenheter med kort information kring projektet samt en uppmaning om att lämna kontakt uppgifter. Vår önskan är att samtliga fyller i avsedd talong och lämnar in i föreningens brevlåda. De två aviserade utskicken går att läsa nedan. Information om Energiprojekt & KONTAKT INFÖR ENGERGIPROJEKT

Kategorier
Energiprojekt

ENERGISPARPROJEKT

I höst startar ett omfattande energibesparingsprojekt för att minska föreningens kostnader. Under vecka 39 kommer ett informationsmöte hållas där ni får chans att ställa frågor till styrelsen och entreprenören, separat kallelse skickas. Se kallelse nedan Kallelse för informationsmöte